Popis:
Diencephalon - mezimozek - navazuje na mozkový kmen. Vzniká rozvojem dolní části prosencephala. Rozkládá se kolem třetí mozkové komory a v definitivním stavu je z velké části překryt hemisférami telencephala. Sulcus hypothalamicus na mediální stěně diencephala odpovídá vývojovému sulcus terminalis a odděluje tak části mezimozku, které odpovídají bazální ploténce (hypothalamus a subthalamus) a části odpovídající alární ploténce (thalamus, epithalamus, methatalamus).