Popis:
Hypothalamus pro zajištění své funkce řízení řady nepostradatelných fyziologických funkcí přijímá informace z těla prostřednictvím nervových spojení, složení krve a mozkomíšního moku. Hypothalamická jádra informace zpracovávají a stejnou cestou uplatňují svou kontrolní funkci. Mozkomíšní mok tak slouží také jako informační cesta mezi neurosekrečními buňkami hypothalamu a vzdálenými místy mozku. Nervovými drahami přijímá hypothalamus informace z následujících systémů: kolaterály ze somato- i viscerosenzitivních drah, kolaterály ze zrakové dráhy, spoje z rhinencephala, kůry frontálního laloku, hipokampální formace, amygdaly, dorzomediálních a středních jáder thalamu, tegmenta mesencephali. Hlavní eferentní spoje pokračují do mozkového kmene a míchy pro pregangliové neurony autonomního nervového systému, přes RF do ncll. anteriores thalami, do RF tegmenta mesencephala, do limbického systému. Hypofýza je s hypothalamem spojena jednak portohypophysárním systémem cév a tractus hypothalamo-hypophysialis(viz hypophysis). V přehledu uvádíme přehled hlavních spojů hypothalamu.