Jiná zobrazení:
Popis:
Hypothalamus je součást diencephala pod thalamem, rozložená od chiasma opticum po dolní okraj corpora mamillaria. Tvoří dno a dolní část laterálního ohraničení třetí mozkové komory. Kaudálně hypothalamus navazuje na tegmentum mesencephali. Těsně před hypotalamem je uložena area preoptica, funkčně s ním spojená. Vývojově hypothalamus odpovídá visceromotorické ploténce diencephala. Jeho význam spočívá v kontrole homeostázy organismu cestou řízení autonomního nervového a endokrinního systému. V souvislosti s autonomním nervovým systémem přední hypothalamus řídí parasympatikus a zadní hypothalamus sympatikus. Šedá hmota je složena z neuronů uspořádaných do dobře ohraničenách jader a nepřesně vymezených oblastí - areae. Hypothalamus můžeme rozdělit na mediální a laterální část, podle hranice, kterou tvoří pars tecta fornicis probíhající do corpora mamillaria. Některé jádra zasahují do obou zón. Zepředu dozadu je možné mediální hypothalamus rozdělit na tři oblasti - chiasmatickou (supraoptickou), tuberální (infundibulotuberální) a zadní (mamilární). Pro přehlednost uvádíme pouze některá (důležitější) jádra.