Jiná zobrazení:
Popis:
Thalamus je zapojen jako přepojovací stanice všech senzitivních drah mimo čichových. I z čichových drah však přijímá kolaterální vlákna. Dráhy vstupují cestou lemniscus medialis, lemniscus lateralis, lemniscus trigeminalis, tractus spinothalamicus a trigeminothalamicus, brachium colliculi inferioris et superioris. Thalamická jádra (mimo retikulárních) vysílají axony do specifických oblastí mozkové kůry a z kůry také vlákna přijímají. Vjemy přijímané thalamickými jádry jsou vždy sdíleny i mozkovou kůrou, thalamus a mozková kůra se navzájem ovlivňují. Thalamus představuje také důležitou přepojovací strukturu v senzoricko - motorických okruzích nezbytných pro volní pohyb.