Popis:
Fasciculus thalamicus - leží pod thalamem, nad zona incerta, na řezu v poli H1. Obsahuje ansa lenticularis, fasciculus lenticularis (oba svazky vedou vlákna z globus pallidus do ncll. ventrales thalami) a vlákna z mozečku do thalamu.