Popis:
Radiatio optica (Gratioletův svazek) - část zrakové dráhy. Probíhá z corpus geniculatum laterale v crus posterior capsulae internae, kolem týlního rohu postranní komory do primární zrakové kůry.