Popis:
Párová část diencephala uložená mezi tegmentem mesencephala a thalamy, laterálně od hypothalamu. Laterálně je subthalamus ohraničen vlákny capsula interna. Vývojově odpovídá subthalamus somatomotorické zóně bazální ploténky diencephala. Některé struktury byly při vývoji odsunuty (substancia nigra - pars reticularis, globus pallidus) do jiných částí mozku. Bílou hmotu subthalamu tvoří množství drah z míchy, kmene a mozečku do thalamu, dráhy spojující bazální ganglia s motorickými jádry thalamu. Uvádíme makroskopicky patrné svazky drah.