Popis:
Ansa lenticularis - zahrnuje vlákna pallido-thalamická, která probíhají kolem předního okraje capsula interna.