Popis:
Prerubrální pole - na řezu vytváří forelovo pole H (bílá hmota rostrálně od ncl. ruber, mediálně od zona incerta). Zahrnuje vlákna z míchy, kmene a mozečku (lemniscus medialis, lemniscus trigeminalis, tr. spinothalamicus...) a ansa lenticularis. Po připojení vláken z H2 pole, pokračují společně do H1.