Popis:
Nuclei reticulares thalami - jádra uložená zevně od lamina medullaris externa, navnitř od capsula interna. Představují nejrostrálnější oddíl retikulární formace. Afferentní vlákna dostávají z kůry koncového mozku a retikulární formace. Výstupní vlákna směřují hlavně do ostatních skupin thalamických jader. Jejich funkce není zcela objasněná, ale podle zapojení mohou tato jádra být prostředníkem vlivu kůry na činnost thalamu.