Popis:
Nuclei intralaminares thalami - skupina drobných jader uložených uvnitř lamina medullaris interna. Největší z nich je ncl. centromedianus. Jádra přijímají vlákna retikulární formace, tr. spinothalamicus a tr. trigeminothalamicus. Efferentní vlákna směřují k ostatním thalamickým jádrům (dále po přepojení do kůry koncového mozku) a ke corpus striatum. U těchto jader se předpokládá vliv na uroveň vědomí a bdělosti jedince.