Jiná zobrazení:
Popis:
IV. mozková komora představuje rozšíření centrálního kanálu v úrovni rhombencephala. Spodinu tvoří fossa rhomboidea (dorzální povrch Varolova mostu a horní části prodloužené míchy), laterální ohraničení tři páry pedunculi cerebellares. Strop - tegmen ventriculi quarti - je tvořen velum medullare superius et inferius, v nejvyšší části mozečkem.