Jiná zobrazení:
Popis:
Pohled na strop IV. komory a mozeček zespodu, po odstranění mozkového kmene. Nahoře IV. komora pokračuje do aquaeductus mesencephali, dole přechází z canalis centralis.