Popis:
Area postrema - drobné pole kaudálně od trigonum nervi vagi, bohatě vaskularizované, s velkým množstvím gliových buněk. Je řazeno k cirkumventrikulárním orgánum.