Jiná zobrazení:
Popis:
Velum medullare inferius - dolní část stropu IV. komory, světlá ploténka tvořená ependymem a pia mater. V dolní části ji doplňuje tela choroidea. Nese plexus choroideus IV. komory.