Jiná zobrazení:
Popis:
Pedunculi cerebellares inferiores - svazky bílé hmoty spojující prodlouženou míchu s mozečkem. Obsahuje hlavně dráhy zadní spinocerebelární a olivocerebelární.