Jiná zobrazení:
Popis:
Trigonum nervi hypoglossi - trojhranné vyklenutí v dolní části eminentia medialis, pod nímž leží jádro n. XII.