Nová budova Teoretických ústavů Studenti LF UP Nové pitevny Ústavu anatomie LF UP Učebna anatomie Prof. MUDr. Josef Zrzavý Celostátní setkání československých antropologů 1976

Přihlášení uživatele


Přihlašovací údaje získáte od vyučujících anatomie nebo na sekretariátu Ústavu anatomie (Bc. Dita Raiskubová, dita.raiskubova@upol.cz, tel.: 585 632 202).