DÁRCOVSTVÍ TĚL

Život lidský je konečný...

Otázka, co je po smrti, trápí lidstvo od doby, co si uvědomuje své bytí. Je bytí jen doba pozemského života nebo obsahuje i transcendentno? Existuje posmrtný život nebo ne? Z hlediska přísně biologického asi ne. Avšak to, čemu se obecně říká lidský život, nelze pojímat jen biologicky. Každý lidský jedinec je soubor buněk, tkání, orgánů a systému, ale to vše má svého ducha, který jej činí naprosto individuální a nezastupitelnou součástí všehomíra. Součástky lidského organismu dovede anatomie naprosto přesně popsat, fyziologie dovede stanovit jejich funkce, patologie jejich poruchy a klinická medicína se je snaží napravit.

Otázka života a smrti je velmi složitá. Plno lidí nad tím nechce přemýšlet. Je několik teorií o tom, jak vznikl život a svět. Vědci si myslí, že jsme z opic, a že svět vznikl velkým třeskem. Je mnoho názorů o tom jak jsme vznikli. Někteří lidé se domnívají, že jsme vznikli vývojem. Ale křesťané věří, že je stvořil Bůh.

Faktem zůstává, že moderní medicína stále více umí rozpoznávat poruchy těla i duše a neustále zdokonaluje své léčebné možnosti. Aby tomu tak bylo i nadále, pak musí každý začínající student medicíny i lékař důkladně rozpoznat, co je v lidském těle vytvořeno správně a co ne, co je funkční a co ne. Mnohé věci se může učit při praxi a přímém kontaktu se zdravými i nemocnými lidmi. Základní stavební součásti se však může naučit jen bedlivým studiem při pitvě zemřelých.

Lékařů je a bude potřeba! Stejně tak je a bude potřeba těl zemřelých, kteří i po své smrti přenechají své ostatky pro tyto účely.

V historii medicíny byla pro tyto účely používána těla k smrti odsouzených nebo těch, k nimž se po smrti nikdo nepřihlásil.

Dnes apelujeme na nejkrásnější lidské vlastnosti, snahu si vzájemně pomáhat, předávat svým pokračovatelům to nejlepší co jsme vytvořili a pokud možno být užitečný nejen po dobu života, ale i po smrti. Být užitečný nejen vzpomínkami našich pokračovatelů, ale předat jim i to, co po nás zůstalo z naší tělesné schránky.

Lidské tělo je majetkem každého z nás. Lidská duše rovněž. Lidská duše každého z nás může rozvážit jak naložit po smrti se svým tělem.

Zvažme to a přemýšlejme. Kdo má pochybnosti, kdo chce více informací, obraťte se na nás, přijďte za námi.

Za Ústav normální anatomie doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc.

Náhled na Souhlas s vydáním těla