NABÍDKA VÝUKOVÝCH MÉDIÍ

Nabídka výukových videoprogramů, vytvořených realizační skupinou (doc.MUDr. A. Holibková, CSc., doc.MUDr. St. Laichman,CSc. a spol.) Ústavu normální anatomie, natočených a vyrobených v Audiovizuálním centru Informačního centra Univerzity Palackého.

Výukové videoprogramy v anglickém jazyce byly přeloženy na základě české verze výukových videoprogramů za spolupráce Audiovizuálního centra UP Olomouc.

Některé z nabídnutých videoprogramů byly vytvořeny s podporou grantu Fondu rozvoje vysokých škol (1996, 1998, 2001, 2003). Jsou integrální součástí výuky a studia, vhodně doplńují všechny textové prostředky, které mají posluchači k dispozici.

Všechny nabídnuté programy je možno objednat v Audiovizuálním centru Informačního centra Univ. Palackého, Biskupské nám. 1., 771 47 Olomouc, tel. 585631718, e-mail: avc@upol.cz

Některá videa jsou k dispozici ve streamované podobě také na webu MEFANET.UPOL.CZ.