Nová budova Teoretických ústavů Studenti LF UP Nové pitevny Ústavu anatomie LF UP Učebna anatomie Prof. MUDr. Josef Zrzavý Celostátní setkání československých antropologů 1976


Náš ústav je výukovou a vědecko-výzkumnou jednotkou Lékařské fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci


 • VZDĚLÁVÁNÍ

  Zajišťuje výuku základní morfologické medicínské disciplíny prakticky ve všech typech lékařských i nelékařských oborů v pregraduálním studiu a specializovanou výuku v postgraduálním studiu, zaměřenou na vědeckou výchovu a aplikující dosažené vědecké výsledky členů ústavu.

 • VĚDA A VÝZKUM

  V oblasti vědeckého výzkumu je Ústav nově orientován na biologii nádorové buňky se zaměřením na regulaci buněčné smrti, mechanismů mnohočetné lékové rezistence a bioenergetiky. Ústav nabízí následující témata pro postgraduální studenty LF i PřF:

  1. Regulace buněčné smrti nádorových buněk
  2. Mnohočetná léková rezistence nádorových buněk
  3. Bioenergetika nádorové buňky

  Dalším nový výzkumný směr představuje spolupráce s klinikou Neurochirurgie. V rámci této spolupráce se zřizuje na našem Ústavu Laboratoř pro chirurgii baze lební. V nejbližší době počítáme s nabídkou tématu postgraduální studenty LF.

  Vedle toho je Ústav stále zaměřen na výzkum morfologických zákonitostí úpravy lymfatické a imunokompetentní tkáně.