• PŮJČOVÁNÍ STUDIJNÍHO MATERIÁLU OD 20.9.2021 do 23.12.2021
  (plášť a registrace v osteo lab. nutné)
  PO: 7:00 - 16:00 hod
  ÚT - ČT: 7:00 - 17:00 h.
  PÁ: nepůjčuje se
  . . .
  Výdej a vracení materiálu každou celou hodinu.
  (7:00, 8:00,9:00, 10:00, 11:00 ... hod) • Výuka anatomie v letním semestru

  Vážení studenti

  výuka anatomie v letním semestru bude probíhat formou on-line přednášek a prezenčních praktických cvičení tak, jako v semestru zimním, podle aktuálního harmonogramu akademického roku, za dodržování aktuálních podmínek daných platnými usneseními vlády ČR nebo nařízeními KHS.

  Prosíme Vás zejména o osobní odpovědnost v případě Vašeho onemocnění nebo nařízené karantény.

  Při případné delší absenci se obraťte na svého vyučujícího, je možné domluvit konzultace, opět prezenční nebo v on-line formě.

  Tato informace vychází z aktuální situace 27. 1. 2021 a může se v průběhu letního semestru změnit.

  V průběhu semestru budete informováni zde, na stránkách ústavu a osobně svými vyučujícími.

  . . . • KONZULTAČNÍ HODINY VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ (ČESKÝ STUDIJNÍ PROGRAM)
  Konzultační hodiny u všech vyučujících po dohodě.
  . . . • Docentka Alžběta Holibková obdržela Zlatou medaili Univerzity Palackého
  Zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého obdržela docentka Ústavu normální anatomie lékařské fakulty Alžběta Holibková. Její dlouholetou činnost ve prospěch fakulty ocenilo vedení univerzity při příležitosti významného životního jubilea.
  . . .
  Celý článek zde. • Zlatá medaile pro anatoma Vladimíra Holibku
  Zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého (Pro merito) dostal dnes z rukou rektora Jaroslava Millera emeritní přednosta Ústavu normální anatomie Vladimír Holibka.
  . . .
  „Je to medaile pro nejlepší výtečníky v tom dobrém slova smyslu,“ podotkl při slavnostním aktu rektor. „A protože medaile se člověk nenají a ona nijak nechutná, tak máme pro vás ještě nějaký mok z univerzitních vinic,“ přidal rektor oslavenci i víno.

  Vladimíru Holibkovi v rektorově pracovně k osmdesátinám blahopřál i děkan lékařské fakulty Milan Kolář, který mu poděkoval za 56 let vykonané práce a přidal fakultní víno a keramické srdce srdce s mottem.

  „Původně jsem chtěl být patologem,“ vzpomněl oslavenec. Lékařskou fakultu absolvoval v roce 1959. Jako odborný asistent vyrůstal pod vedením dnes již legendárního českého anatoma Josefa Zrzavého. Ústav normální anatomie Holibka vedl do roku 2005. Jeho hlavní vědeckou prioritou je mikroskopické sledování imunokompetentních orgánů, zejména tonsil. Profesorem byl jmenován v roce 1993. Dodnes přednáší na lékařských fakultách v Ostravě i v Olomouci.

  „Taková medaile je to pro mě čest. Na lékařskou fakultu jsem jako student nastoupil v roce 1953,“ uvedl laureát. Přestože má doma pamětní medaile i z jiných univerzit, této si údajně váží nejvíce.

  Vladimír Holibka je v rodině lékařem ve třetí generaci. V Olomouci působí jako lékaři i jeho potomci, kteří se specializovali na ortopedii, neurologii a mamologii. „Teď se hlásí na studium medicíny i jeden z mých šesti vnuků,“ dodal Holibka. • New Anatomy E-Books
  Dear students, use these e-books for your study of Anatomy which are available from the University network (Palacky IP adress) with your official name and password.
  Links:
  http://elsevierelibrary.co.uk/bookshelf
  http://ebooks.thieme.com
  In case the link does not work, contact please Library of Faculty of Medicine and Dentistry or secretary Department of Anatomy.
  . . . • Anatomy E-Books Access
  Dear students, here you have the link to the E-books that might be helpful for your study. The books are available only from University network(Palacky IP adress) with your offical user name and password.
  To access it from different networks, you need to create VPN access (guideline only in Czech)
  Anatoy books available on http://ebooks.thieme.com
  . . .