VĚDA A VÝZKUM

V oblasti vědeckého výzkumu je Ústav nově orientován na biologii nádorové buňky se zaměřením na regulaci buněčné smrti, mechanismů mnohočetné lékové rezistence a bioenergetiky. S podporou vedení LF byla na Ústavu vybavena a zprovozněna laboratoř pro tkáňové kultury, kde je možno provádět základní i pokročilé molekulárně biologické a biochemické experimenty.
Ústav nabízí následující témata pro postgraduální studenty LF i PřF:

  1. Regulace buněčné smrti nádorových buněk
  2. Mnohočetná léková rezistence nádorových buněk
  3. Bioenergetika nádorové buňky

Postgraduálním studentům nabízíme možnost experimentálně pracovat v moderní laboratoři na in vitro modelech lidských buněk ve tkáňových kulturách.
Věříme, že tato témata mohou být zajímavá i pro bakaláře a diplomanty PřF.

Dalším nový výzkumný směr představuje spolupráce s klinikou Neurochirurgie. V rámci této spolupráce se zřizuje na našem Ústavu Laboratoř pro chirurgii baze lební. V nejbližší době počítáme s nabídkou tématu postgraduální studenty LF.

Očekáváme, že nové směry výzkumu na Ústavu normální anatomie povedou k podstatnému zvýšení publikační aktivity pracoviště.

Vedle toho je Ústav stále zaměřen na výzkum morfologických zákonitostí úpravy lymfatické a imunokompetentní tkáně. Vycházejíc z tradic, kdy byl popisován rozsah a zvláštní uspořádání tohoto systému v oblasti horních dýchacích cest, dutiny ústní a hltanu se nyní snaží skupina pracovníků odhalit zákonitosti uspořádání v břišním oddílu trávicí trubice.