Popis:
Cisterna venae magnae cerebri; Cisterna quadrigeminalis - nachází se mezi splenium corporis callosi a horní plochou mozečku. Rostrálně navazuje na prostor fissura telodiencephalica. Cisterna obsahuje corpus pineale a vena magna cerebri.