Popis:
Cisterna valleculae cerebri - mezi předním okrajem temporálního laloku a bazální plochou čelního laloku. Laterálně souvisí s cisterna fossae lateralis.