Jiná zobrazení:
Popis:
Falx cerebelli - drobná řasa v pokračování falx cerebri, uložená mezi hemisférami mozečku. V místě úponu na crista occipitalis interna je uložen sinus occipitalis.