Jiná zobrazení:
Popis:
Tentorium cerebelli - řasa tvrdé pleny, která odděluje mozeček od týlních laloků koncového mozku. Rozbíhá se od falx cerebri laterálně na obě strany nad fossae cerebellares. Upíná se podél sulcus sinus transversi a na horní okraj pyramidy, kde v místě úponu probíhá sinus petrosus superior. Zářezem vpředu - incisura tentori - probíhá mozkový kmen.