Jiná zobrazení:
Popis:
Falx cerebri - duplikatura tvrdé pleny zasazená mezi hemisféry koncového mozku do fissura longitudinalis cerebri. Je rozepjatá od crista galli a crista frontalis interna k protuberantia occipitalis interna. Odtud přechází do tentorium cerebelli. V horním okraji falx cerebri probíhá sinus sagittalis superior, v dolním okraji sinus sagittalis inferior.