Jiná zobrazení:
Popis:
Diaphragma sellae - je rozepjatá nad fossa hypophysialis, překrývá hypofýzu, jejíž stopka prochází otvorem ve středu diaphragma sellae.