Popis:
Pedunculi cerebellares inferiores; Corpora restiformia - svazky bílé hmoty spojující mozeček s prodlouženou míchou. Obsahují vlákna zadní spinocerebellární dráhy, bulbocerebellární, olivocerebellární dráhy a oboustranné spoje vestibulárních jader a mozečku.