Popis:
Vermis cerebelli - střední nepárová část mozečku, fylogeneticky nejstarší.