Popis:
Vallecula cerebelli - hluboký zářez na spodní ploše mozečku v místě medulla oblongata.