Jiná zobrazení:
Popis:
Párová část mozečku, tvoří větší část jeho hmoty.