Jiná zobrazení:
Popis:
Trigonum nervi vagi - trojhranné vyklenutí laterokaudálně od trigonum n. XII., podmíněné jádrem n. X.