Jiná zobrazení:
Popis:
Dorzální strana mozkového kmene je přístupná po odstrannění mozečkových hemisfér a stropu čtvrté komory.