Jiná zobrazení:
Popis:
Fasciculus gracilis - mediální část zadních provazců.