Jiná zobrazení:
Popis:
Colliculus superior - párová vyvýšenina podmíněna stejnojmennými jádry.