Popis:
Pedunculus cerebellaris inferior - svazky bílé hmoty spojující prodlouženou míchu s mozečkem. Obsahuje hlavně dráhy zadní spinocerebelární a olivocerebelární.