Jiná zobrazení:
Popis:
Dorzální pohled na prodlouženou míchu v místě otevření centrálního kanálu do IV. mozkové komory.