Jiná zobrazení:
Popis:
Fastigium - vrchol čtvrté komory, který je tvořen spodní plochou mozečku.