Jiná zobrazení:
Popis:
Tegmen ventriculi quarti - strop čtvrté komory má dvě části - velum medullare superius et velum medullare inferius. Ve střední části je strop tvořen dolní plochou mozečku. Je zde příčná vyvýšenina fastigium.