Jiná zobrazení:
Popis:
Ventriculus quartus - čtvrtá mozková komora se nachází mezi mozkovým kmenem a mozečkem. Má tvar připomínající stan. Je spojena se třetí mozkovou komorou přes aquaeductus mesencephali, kaudálně pokračuje do centrálního míšního kanálu. V místě čtvrté mozkové komory dochází k otevření centrálního kanálu míchy. Mozkový kmen se rozkládá do plochy a vzniká tak fossa rhomboidea - spodina IV. komory. Strop IV. komory tvoří velum medullare superius et velum medullare inferius. Nejvyšší místo stropu IV. komory je fastigium, tvořené spodní plochou mozečku. Zevně je komora ohraničena pedunculi cerebellares. Velum medullare caudale nese tři otvory, kterými mozkomíšní mok odtéká do subarachnoidálního prostoru.