Popis:
Mozkové komory představují systém vzájemně propojených prostorů, které vznikly rozšířením centrálního kanálu embryonální neurální trubice. V hemisférách koncového mozku jsou uloženy postranní komory, v mezimozku třetí mozková komora a v mozkovém kmeni čtvrtá mozková komora. Postranní komory jsou spojeny přes foramen interventriculare se třetí komorou. Třetí a čtvrtá komora komunikují přes aquaeductus mesencephali. Mícha obsahuje centrální kanál, který je kaudálním pokračováním komorového systému mozku a který je v oblasti conus medullaris vřetenovitě rozšířen do ventriculus terminalis. Venticulus terminalis v dospělosti obliteruje. Také centrální kanál míchy může místy obliterovat. Komorový systém je vyplněný mozkomíšním mokem -liquor cerebrospinalis. Mozkomíšní mok je aktivně secernovám plexus choroideus všech mozkových komor. V místě plexus choroideus je vytvořena hemato-likvorová bariéra. Malé množství mozkomíšního moku je tvořeno buňkami ependymu, vystýlajícími komory. Likvor protéká z postranních komor do třetí a dále do čtvrté mozkové komory. Ze čtvrté komory přechází mozkomíšní mok do subarachnoidálního prostoru přes otvory v dolní části stropu IV. komory. V subarachnoidealním prostoru vyplňuje likvor cisterny a plynule proudí ke konvexitě mozku, kde je vstřebáván převážně do sinus sagittalis superior přes granulationes arachnoideales. Ze subarachnoideálního prostoru v páteřním kanálu se likvor vstřebává do plexus venosi vertebrale interni a podél výstupů míšních nervů do okolí páteře a následně je vstřebáván do mízních cév. Mozkomíšní mok je bezbarvá lehce opalescentní tekutina, s velmi nízkým obsahem bílkovin. Objem intrakraniálního likvoru je u dospělého cca 125 ml, mozkové komory obsahují cca 25 ml, 100 ml je subarachnoidálně. Polovina celkového množství likvoru je nahrazena za 5 - 6 hodin.