Jiná zobrazení:
Popis:
Ventriculi laterales - postranní komory - pravá a levá jsou uloženy uvnitř hemisfér koncového mozku. Jejich podkovovitý tvar odráží vývoj hemisfér. Se třetí komorou komunikují přes foramen interventriculare (Monroi). Popisujeme na nich cornu fronatale, pars centralis, cornu occipitale a cornu temporale.