Jiná zobrazení:
Popis:
Cornu occipitale - zadní roh postranní komory zasahuje do týlního laloku koncového mozku. Nemá plexus choroideus ve stěně, ale z centrální části se do occipitálního rohu vyklenuje výběžek plexus choroideus nazývaný glomus choroideum. Tvar cornu occipitale je podmíněný vyklenutím povrchových rýh. Mediálně sulcus calcarinus podmiňuje calcar avis, dole sulcus colateralis vyzdvihuje eminentia collateralis. Na zevní ploše probíhají vlákna corpus callosum.