Jiná zobrazení:
Popis:
Ventriculus tertius - třetí mozková komora je uložena v mezimozku, jako úzká sagitálně orientovaná štěrbina. S postranními komorami komunikuje přes párový otvor foramen interventriculare (Monroi) a přes úzký kanálek aquaeductus mesencephali (canalis Sylvii). Komora vybíhá do několika výběžků - recessus.