Jiná zobrazení:
Popis:
Strop třetí komory - tvoří tela choroidea ventriculi tertii, která se upíná do teania thalami podél stria medullaris thalami. Tela choroidea probíhá od foramen interventriculare, přes který přechází do postranních komor, až ke commissura habenularum. Cévy pia mater vytváří plexus choroideus III. komory.