Jiná zobrazení:
Popis:
Boční stěny třetí komory - jsou tvořeny mediální stěnou diencephala. Od foramen interventriculare k aquaeductus mesencephali probíhá po boční stěně III. komory sulcus hypothalamicus - hranice mezi thalamem a hypothalamem. Adhesio interthalamica nekostantně spojuje thalamy obou stran.