Jiná zobrazení:
Popis:
Recessus pinealis - malá výchlipka III. mozkové komory směrem k epifýze.