Jiná zobrazení:
Popis:
Velum medullare inferius (caudale) - dolní část stropu čtvrté komory. Vzniká z ependymu a pia mater, které srůstají v tela choroidea. Kraniálně přirůstá k dolní ploše mozečku, kaudálně se upíná do taenia choroidea na obvodu fossa rhomboidea. Ve velum medullare inferius jsou otvory, kterými komorový systém komunikuje se subarachnoidálním prostorem - apertura mediana, aperturae laterales. Cévy pia mater na velum medullare inferius se vyklenují do prostoru komory a tvoří párový plexus choroideus.